اخبار مرکز

بخشنامه ها

فراخوان

امام (ره) در دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )

شاخصهای مکتب سیاسی امام(ره)

شاخصهای مکتب سیاسی امام(ره)

من مى خواهم روى مکتب سیاسى امام تکیه کنم. مکتب سیاسى امام نمى تواند از شخصیت پُرجاذبه ى امام جدا شود. راز موفقیت امام در مکتبى است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد.

سه شنبه, خرداد 19, 1394 13:52

لزوم تدبر درسهای امام(ره)

لزوم تدبر درسهای امام(ره)

امروز بزرگترین وظیفه ى ما ملت ایران که مریدان قدیم و اولین یاران امام خمینى(ره) بودیم، این است که درسهاى آن امام بزرگوار را مرور کنیم.

سه شنبه, خرداد 19, 1394 13:51

درس امام(ره) به امت

درس امام(ره) به امت

جمله اى در وصیت نامه ى امام عزیزمان هست که هرگز نباید آن را فراموش کنیم. ایشان فرمودند: آن عاملى که انقلاب را به پیروزى رساند، همان عامل، انقلاب را تداوم خواهد داد. یعنى اتکال به خدا و ایمان مردم به اسلام و تصمیم قاطع بر انجام وظیفه ى الهى و اسلامى و وحدت کلمه، رمز پیروزى و تداوم انقلاب است. این، یک درس همیشگى براى همه ى ماست.

سه شنبه, خرداد 19, 1394 13:49

پیمان ما با راه امام(ره)

پیمان ما با راه امام(ره)

ما با خدا پیمان بسته ایم راه امام خمینى(اعلى اللَّه قدره) را که راه اسلام و قرآن و راه عزت مسلمین است، دنبال کنیم.

سه شنبه, خرداد 19, 1394 13:48

وفاداری به امام(ره)

وفاداری به امام(ره)

اگر ما امام را دوست داریم - که واقعاً همین گونه است و هیچ کس نمى تواند تردید کند که ملت ایران در عشق و محبت به امام صادق نیست - باید راه و درس او را زنده نگهداریم و هدفهایش را، هدفهاى حقیقى و اصلى انقلاب به حساب آوریم و به سمت آنها حرکت کنیم و هدف دیگرى از خودمان درست نکنیم. هدفهاى امام(ره) مشخص و روشن است و احتیاج به کار زیاد ندارد.

سه شنبه, خرداد 19, 1394 13:46

وظیفه ما در قبال راه امام(ره)

وظیفه ما در قبال راه امام(ره)

دشمنان زخم خورده و کمین کرده ى انقلاب، سالها انتظار چنین روزهایى را کشیده اند و اکنون همچون خفاشانى که غروب خورشید را انتظار مى برند، در صدد تحرکات خبیث و پلید خود مى باشند.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 12:37

استقلال توأم با معنویت

استقلال توأم با معنویت

هنر بزرگِ امام بزرگوار ما این بود که چارچوب محکمى را براى این انقلاب به وجود آورد و نگذاشت این انقلاب در هاضمه قدرتها و جریانهاى سیاسىِ مسلّط هضم شود.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 12:36

هنر بزرگ امام(ره)

هنر بزرگ امام(ره)

هنر بزرگ و خدمت بى بدیل امام بزرگوارمان این بود که اسلام را از غربت درآورد.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 12:34

امام(ره) معلم انقلاب

امام(ره) معلم انقلاب

بعد از انقلاب، انقلاب و معلم انقلاب - که امام بزرگوار ما بود - به ما ملت تفهیم کردند که ما مى توانیم خودمان کار کنیم؛ خودمان تلاش کنیم؛ خودمان بسازیم؛ خودمان قاعده ى سازندگى و تولید و مصرف را - که همان فرهنگ ماست - بنیانگذارى کنیم.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 12:32

عامل موفقیت امام(ره) و امت

عامل موفقیت امام(ره) و امت

دوشنبه, خرداد 18, 1394 12:29

امام(ره) قوّت و عزّت مسلمین

امام(ره) قوّت و عزّت مسلمین

من امروز چند حقیقت بدیهى و روشن را عرض مى کنم و بعد از آن، یک نتیجه گیرى براى ملت ایران، و یک نتیجه گیرى براى همه ى ملتهاى مسلمان جهان خواهم کرد.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 10:40

کار بزرگ امام(ره)

کار بزرگ امام(ره)

اولین کار بزرگ او، احیاى اسلام بود. دویست سال است که دستگاههاى استعمارى سعى کردند تا اسلام به دست فراموشى سپرده شود. یکى از نخست وزیرهاى انگلیس در جمع سیاستمداران استعمارى دنیا اعلام کرده بود که ما باید اسلام را در کشورهاى اسلامى منزوى کنیم!

دوشنبه, خرداد 18, 1394 10:38

آرمان های بزرگ امام(ره)

آرمان های بزرگ امام(ره)

دوشنبه, خرداد 18, 1394 10:36

نتایج و برکات حرکت و راه امام(ره)

نتایج و برکات حرکت و راه امام(ره)

او، آن روح اللَّه بود که با عصا و ید بیضاى موسوى و بیان و فرقان مصطفوى، به نجات مظلومان کمر بست؛ تخت فرعونهاى زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن ساخت. او به انسانها کرامت، و به مؤمنان عزت، و به مسلمانان قوّت و شوکت، و به دنیاى مادّى و بى روح معنویت، و به جهان اسلام حرکت، و به مبارزان و مجاهدان فى سبیل اللَّه شهامت و شهادت داد.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 10:36

امام(ره) ، علمدار اسلام ناب محمدی(ص)

امام(ره) ، علمدار اسلام ناب محمدی(ص)

امروز هم در دنیا اسلامى که با ظلم و زورگویى درافتد و چپاولگرى و فساد را محکوم کند، وجود دارد. این اسلام باید در انتظار دشمنى ابرقدرتها و امریکا و صهیونیستها و کمپانیهاى غارتگر عالم و سلاطین فاسد و رؤساى مفسد امروز دنیا باشد.

دوشنبه, خرداد 18, 1394 10:24
  • امام
  • دانشگاه
  • روشنای علم
  • فراخوان
  • آثار علمی
  • مطالب سایت
  • چند رسانه ای
  • سایتهای مرتبط