اخبار مرکز

بخشنامه ها

فراخوان

تاریخ و جامعه شناسی

رفتارشناسی سیاسی امام خمینی  (ره) در برخورد با کتاب آیات شیطانی

رفتارشناسی سیاسی امام خمینی (ره) در برخورد با کتاب آیات شیطانی

دکتر فرهاد درویشی سه تلانی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دوشنبه, تير 02, 1393 17:53

مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)

یحیی فوزی- عضو هیات علی دانشگاه بین المللی امام خمینی مسعود معینی پور- سطح سه حوزه علمیه قم وکارشناس ارشد انقلاب اسلامی

دوشنبه, تير 02, 1393 17:3
  • امام
  • دانشگاه
  • روشنای علم
  • فراخوان
  • آثار علمی
  • مطالب سایت
  • چند رسانه ای
  • سایتهای مرتبط