اخبار مرکز

بخشنامه ها

فراخوان

ادبیات

جلوه های ادبیات پایداری در کلام امام خمینی(ره)

جلوه های ادبیات پایداری در کلام امام خمینی(ره)

دکتر محمد رضا نجاریان سال ششم، شماره دهم: بهار و تابستان 1393 صفحات 253 تا 271

سه شنبه, آذر 03, 1394 11:9

جلوه های ادبیات پایداری در کلام امام خمینی(ره)

جلوه های ادبیات پایداری در کلام امام خمینی(ره)

دکتر محمد رضا نجاریان سال ششم، شماره دهم: بهار و تابستان 1393 صفحات 253 تا 271

سه شنبه, آذر 03, 1394 11:9

درآمدی بر ساختار شعر امام خمینی (ره)

درآمدی بر ساختار شعر امام خمینی (ره)

دکتر فرامرز قراملکی فصلنامه متین – شماره 7- 1379

سه شنبه, تير 31, 1393 16:40

بررسی جامعه شناختی گفتمان های شعری دهه دوم پس از انقلاب اسلامی - 1367 - 1376

بررسی جامعه شناختی گفتمان های شعری دهه دوم پس از انقلاب اسلامی - 1367 - 1376

ضیایی،حسام/ صفایی سنگری،علی فصلنامه مطالعات ملی – شماره 44 - 1389

سه شنبه, تير 31, 1393 16:37

سیری در دیوان اشعار امام خمینی (ره)

سیری در دیوان اشعار امام خمینی (ره)

مهدی پور،محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز - بهار 1379 - شماره 174

سه شنبه, تير 31, 1393 16:34

نقش نهضت عاشورا در انقلاب ایران از نگاه شعر معاصر عربی

نقش نهضت عاشورا در انقلاب ایران از نگاه شعر معاصر عربی

جلال مرامی – پژوهش¬های فلسفی- شماره 3 – بهار 1379

سه شنبه, تير 31, 1393 16:32
  • امام
  • دانشگاه
  • روشنای علم
  • فراخوان
  • آثار علمی
  • مطالب سایت
  • چند رسانه ای
  • سایتهای مرتبط