اخبار مرکز

بخشنامه ها

فراخوان

میان رشته ایی

طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران  مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری( مدظلله العالی)

طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری( مدظلله العالی)

هادی خان محمدی مصباح الهدی باقری اندیشه مدیریت راهبردی سال چهارم شماره اول بهار و تابستان 1389

سه شنبه, آذر 03, 1394 14:10

راه کارهای تقویت اسلامی و ملی دانشجویان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

راه کارهای تقویت اسلامی و ملی دانشجویان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

دکتر محمد موسوی مونا کلانتری مجله مطالعات قدرت نرم سال دوم، شماره 5، بهار 1391

سه شنبه, آذر 03, 1394 14:7
  • امام
  • دانشگاه
  • روشنای علم
  • فراخوان
  • آثار علمی
  • مطالب سایت
  • چند رسانه ای
  • سایتهای مرتبط